S JAKPOL » Kredyt kupiecki

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujıca w obszary wiejskie."

Kredyt kupiecki

Firma daje możliwość udzielenia kredytu kupieckiego klientowi po uprzedniej przeprowadzonej ocenie i uzyskaniu przez firmę JAKPOL pozytywnej oceny,w celu określenia poziomu ryzyka związanego ze sprzedażą.

 

Kredyt udzielany jest kontrahentom sprawdzonym .Wielkość udzielonego kredytu przyznawana jest indywidualnie.

 

Więcej informacji na temat udzielenia kredytu uzyskają Państwo od naszych pracowników