Polityka jakości

System zarządzania jakością w firmie jest zespołowo redagowany i rozwijany przez zarząd.Obecnie firma posiada opracowany i wdrożony system HACCAP.
W chwili obecnej kadra wdraża do swojego systemu normy jakości ISO 9001.