S JAKPOL » Polityka jakości

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujıca w obszary wiejskie."

Polityka jakości

System zarządzania jakością w firmie jest zespołowo redagowany i rozwijany przez zarząd.Obecnie firma posiada opracowany i wdrożony system HACCAP.
W chwili obecnej kadra wdraża do swojego systemu normy jakości ISO 9001.