Unia Europejska

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę silosowej bazy magazynowej, zakup urządzeń do młyna i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu.

Na skutek realizacji operacji zostaną osiągnięte wskaźniki operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Kontakt

Chcesz kupić naszą doskonałą mąkę? Może chcesz nam zaoferować sprzedaż swojego zboża? Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy na ten temat!

„JAKPOL” Jakub Ambroziak

Formularz kontaktowy