S JAKPOL » Unia Europejska

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujıca w obszary wiejskie."

Unia Europejska

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę silosowej bazy magazynowej, zakup urządzeń do młyna i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu.
Na skutek realizacji operacji zostaną osiągnięte wskaźniki operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.